دبستان شهیدقدمی

مادرمقام اول نیستیم پس تلاش خواهیم کرد

عکس های جالب ازآموزشگاه درسال جدید

آخه کی میادتوی جعبه تقسیم برق لانه میسازه!!!!!؟؟؟؟؟
شهیدقدمی
برداشت محصول باقلای مدرسه توسط دانش آموزان
شهیدقدمی

شهیدقدمی

شهیدقدمی

شهیدقدمی

شهیدقدمی

شهیدقدمی

شهیدقدمی

شهیدقدمی

بازدیدجناب آقای خاشی مدیرمجتمع شهدای وحدت خاش ازآموزشگاه شهیدقدمی

امروزآقای خاشی به همراه معاون محترم مجتمع آموزشی وپرورشی شهدای وحدت شهرستان خاش ازمحل آموزشگاه بازدید کردندکه طی آن پس ازخوش آمدگویی وتبریک به مناسبت سال جدیددرزمینه برخی مشکلات آموزشی وپرورشی بحث وتبادل نظر گردیدوراهکارها وراهبردهای لازم آموزشی بررسی شد.درپایان ایشان اززحمات معاون آموزگارآموزشگاه تشکروآرزوی موفقیت روزافزون ازدرگاه ایزدمنان راداشتند.
شهیدقدمی

شهیدقدمی


طبقه بندی:
برچسب ها: بازدیدجناب آقای خاشی،

عجایب هفتگانه

۱- معبد آرتمیس در افوسوس (ترکیه )

ادامه مطلب
طبقه بندی:
برچسب ها: عجایب هفتگانه،

تنبیه آزادیاممنوع؟

ازیک طرف عذرمتصدیان آموزش وپرورش این است که بدون توسل به تنبیه،کنترل افرادممکن نیست،ونتیجه ترک تنبیه پیدایش هرج ومرج درزندگی کودکان است،روی همین اصل می بینیم حتی)جان لاک(هم اعمال نفوذرادرتربیت،روامی شماردبعضی ازدانشمندان ماهم تنبیه وخشونت را روامیشمارندچنانکه غزالی معتقدبودکه معلم بایددرحدامکان باترساندن طفل اوراادب کندوچنانچه مؤثرنشداورابزندفردی که تحت تربیت است اگرکارزشتی رامرتکب شدیاازروی عمدوعلم مرتکب شد،یاازروی جهل وخطادرصورت مورددوم یک معلم لایق بایک تذکردوستانه ویادآوری مضرات خطاکاری ونافرمانی اوراآگاه میکندوپیش ازآنکه اشتباه اوبه صورت عادت درآیدازآن جلوگیری میکندولی اگربرخشونت متوسل شودنتیجه ای جزدرهم کوبیدن شخصیت اونداشته وهیچگونه اثرتربیتی نخواهدداشت درصورت اول معلم وظیفه اش این است اول بدون اینکه اورامعرفی کندومخاطب سازدراجع به مضرات آن کارزشت یانافرمانی باافرادکلاس وغیره صحبت کندوبه طورغیرمستقیم اسباب تنبیه اورامهیاسازدیااینکه درمحیط صمیمیت وصفااوراراهنمایی وتنبه سازدبه این ترتیب درمحیطی دموکراسی به شخص مجال تفکروتنبیه داده شودونیازی به اعمال نفوذ وایجادمحیط استبدادی ودیکتاتوری وحشت پیدانشود***تشویق وپاداش کودک*** برای تربیت کودک مربی ازدوصلاح مؤثرمیتوان استفاده کندیکی تنبیه ودیگری تشویق وپاداش است،همه کس درانتظارتأییددیگران هستنددرحقیقت همه افرادازخودودیگران انتظاردارندکه براعمالشان صحه بگذارندمیل به تشویق وپاداش به قول روانشناسان ازهمین منشأروانی سرچشمه میگیردوبرسطح پهناورشخصیت انسان جریان پیدامیکندولی بازهم نوع تشویق وپاداش درتربیت کودک فرق میکندشمااگربرای اینکه کودکانتان رابه کاری واداریدباتشویق وپاداش پولی اورابه کارموردنظرتان بگماریدطفل راممکن است به حقه بازی وپشت هم اندازی بکشانیددرحالی که اگرازراه های دیگری اوراموردتشویق قراردهیدو))پاداش محبت وسرور((به اوبدهیدچنین خطری اوراتهدیدنمیکندآری اگرنوازش وسرپرستی گلهای باغچه رابه کودک واگذارکنیدودربرابراین کاربه جای تشویق وپاداش پولی ،ازطراوت ومنظره دل انگیزوزیبای گلهاسخن به میان آوریدوبااین کارشایسته اوراموردستایش قراردهید،یقینا اثرتربیتی بیشتری داردتاتشویق وپاداش پولی.رعایت اعتدال مهمترین وظیفه مربی است دردرجه اول بایدطفل راطوری به بارآوردکه خودش دارای شخصیتی کامل باشدبه طوری که بتواندازتأییدوتأمین درونی برخوردارباشدونیازی به تأییدوتوجه دیگران نداشته باشد،پس در درجه دوم وظیفه مربی به طورکلی وظیفه همه افراداجتماع است که از راه تشویق وپاداش،انرژی فوق العاده ای به کودکان وجوانان وخلاصه همه خدمتگذاران اجتماع بدهند،تاآنهابانشاط وپایداری به کارخودادامه دهندوهمچنین نسبت به آنهایی که کجروی وخیانت میکنند،بااظهارتنفروهرگونه صلاحی که مؤثروبجاوعاقلانه،تشخیص داده شود،به مبارزه پردازند****قسمتی ازکتاب تربیت کودکان نوشته دکتراحمدبهشتی،چاپ سوم***

طبقه بندی:
برچسب ها: تنبیه آزادیاممنوع؟،
Weblog Themes By Pichak

نویسندگان

نقاشی بادست نقاشی بادست نقاشی بادست کاردستی بابطری اوریگامی برگریزان مغناطیس محور آشنایی دانش آموزان باکره جغرافیا آشنایی دانش آموزان باکره جغرافیا آشنایی دانش آموزان باکره جغرافیا کلکسیون سکه مکانیسم موشک دبستان شهیدمدرس فعالیت های شهیدقدمی کلاس ششمی ها تدریس واقعی سکه سکه آسیاب سنگی بطری های دوغ فعالیت فعالیت جمع آوری سنگ جمع آوری سنگ لاک پشت قارچ محور

نظر سنجی

نظرشمادرباره وبلاگ چیست؟

درباره وبلاگ


این وبلاگ توسط آموزشگاه شهیدقدمی شهرستان خاش جهت استفاده همکاران عزیز تدوین گردیده،امیداست مفیدواقع شود.

آمار سایت

بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

IS

نام :
tahakhashi@yahoo.com :
موضوع :
متن پیام :

مطالب و مقالات مفید درباره کودکان

Online User


استانداردهای قالب

  • تالار نیوز
  • فروش بک لینک انبوه
  • ضایعات
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic